Menu główne

system ocen

 

JUNIORKI MŁODSZE klasa III

Program 3 układy: taneczny, ze skakanką i z obręczą
Wymagania

Trudność ( D) 6.50 punktów maksimum w układzie z przyborem ; 5,50 w układzie tanecznym                                                                                                                                                     Trudności Ciała
BD min. 3 i maks. 7
skoordynowanych z Fundamentalnymi Grupami Technicznymi, specyficznymi dla każdego przyboru, i/lub elementami z pozostałych grup Technicznych Przyborów ; min. 1 element wraz z fundamentalnym technicznym elementem przyboru ręka niedominującą w piłce

Kombinacja Kroków Tanecznych
S koordynowanych z Fundamentalnymi Grupami Technicznymi, specyficznymi dla każdego przyboru i elementami z pozostałych grup Technicznych Przyborów ; min. 2 dla układu z przyborem (min.3) dla układu tanecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Wartość: 0.30

Elementy Dynamiczne z Rotacją i rzutem
R max 3

       Trudność Przyboru
       AD Wartość: 0.30 lub/i 0,40

Dopuszcza się wykorzystanie podkładu muzycznego z głosem i słowami maksymalnie w dwóch układach
Trudność ciała: ćwiczenie musi zawierać Trudności z każdej grupy ruchu ciała
(min. 1): Skoki ^, Równowagi Τ, Rotacje δ).
  
Uczestnictwo
W zawodach maja prawo startu wszystkie zawodniczki urodzone 2007 i młodsze posiadające klasę młodzieżową. Klub ma prawo zgłosić nieograniczoną liczbę zawodniczek, a tym samym drużyn tylko w eliminacjach do OOM.

Punktacja
-Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
punktacja indywidualna w wieloboju (suma ocen z trzech układów)
oraz w 3 finałach (zawodniczka może wystąpić maksymalnie w dwóch finałach w konkurencjach, w których zajęła najwyższe miejsce. W przypadku zajęcia przez zawodniczkę takiego samego miejsca w więcej niż w dwóch układach o wyborze finału decyduje wyższa ocena otrzymana za układ)
-Drużynowe Mistrzostwa Polski
do punktacji drużynowej liczy się sumę ocen uzyskanych w wieloboju przez 3 najlepsze zawodniczki danej drużyny.
-Inne zawody indywidualne
punktacja w wieloboju (o ile nie określają inaczej odrębne przepisy).

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MŁODZICZKI

Program 3 układy: taneczny, ze skakanką i z obręczą
Wymagania

Trudność ( D) 6.50 punktów                                                                                                                                                                                                                                                           Trudności Ciała
BD min. 3 i maks. 7
skoordynowanych z Fundamentalnymi Grupami Technicznymi, specyficznymi dla każdego przyboru, i/lub elementami z pozostałych grup Technicznych Przyborów

Kombinacja Kroków Tanecznych
S koordynowanych z Fundamentalnymi Grupami Technicznymi, specyficznymi dla każdego przyboru i elementami z pozostałych grup Technicznych Przyborów ; min. 2 dla układu z przyborem (min.3) dla układu tanecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Wartość: 0.30

Elementy Dynamiczne z Rotacją i rzutem
R max 3   Dopuszcza się wykonanie 1 rotacji pod przyborem w locie

       Trudność Przyboru
       AD Wartość: 0.30 lub/i 0,40 oraz max. 3 AD o wartości 0,1 spełniające kryteria pracy przyboru


Trudność ciała: ćwiczenie musi zawierać Trudności z każdej grupy ruchu ciała
(min. 1): Skoki ^, Równowagi Τ, Rotacje δ).
Dopuszcza się wykorzystanie podkładu muzycznego z głosem i słowami maksymalnie w dwóch układach. Czas trwania układu 1:00 - 1:30. W układzie tanecznym wprowadza się możliwość użycia maksimum 3 R (rotacje ciała bez przyboru) złożonych minimum z dwóch i maksimum z trzech rotacji połączonych ze zmiana poziomu i/lub ciała na zasadach obowiązujących w przyborze (np. R3 ZZ = 0,5 lub R2 Z = 0,3) Nie wolno wykonywać R w Kombinacji Kroków Tanecznych.
Uczestnictwo
W zawodach maja prawo startu wszystkie zawodniczki urodzone 2008 i młodsze. Zawodniczka nie musi posiadać klasy sportowej. Klub ma prawo zgłosić nieograniczoną liczbę zawodniczek.

Punktacja
-punktacja indywidualna w wieloboju (suma ocen z trzech układów)
oraz w 3 finałach (dla 4 najlepszych zawodniczek w poszczególnych przyborach) Zawodniczka może wystąpić maksymalnie w dwóch finałach i tylko tych układów, w których zajęła najwyższe miejsce. W przypadku zajęcia przez zawodniczkę takiego samego miejsca w więcej niż w dwóch układach o wyborze finału decyduje wyższa ocena otrzymana za układ)
Punktacja do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży: dwie najwyżej punktowane konkurencje / wielobój i finał lub dwa finały/

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wymiary 
  przyborów

Klasa młodzieżowa i klasa III 
 -­‐ bez pomiaru  


klasa II 
obręcz średnica wewnętrzna min.75 cm 
piłka średnica min. 16 cm 
maczugi długość min. 40cm 
wstążka długość min. 5 m 


klasa I 
wymiary przyborów jak w klasie mistrzowskiej z wyjątkiem długości wstążki 
– 5 m. minimum 
   
seniorki 
obręcz średnica wewnętrzna 80-­‐90 cm ciężar min. 300 g 
piłka średnica 18-­‐20 cm ciężar min 400 g 
maczugi długość 40-­‐50 cm ciężar każdej min. 150 g 
   
  

Mapa - gdzie trenujemy?

Logowanie