Menu główne

system ocen

PROGRAM I WYMAGANIA NA ROK 2017


SENIORKI klasa M


Program 4 układy: z obręczą, piłką, maczugami i wstążką
Wymagania

Trudność (D) 10.00 punktów

Trudności Ciała
BD min. 3 i maks. 9,
skoordynowanych z Fundamentalnymi Grupami Technicznymi, specyficznymi dla każdego przyboru, i/lub elementami z pozostałych grup Technicznych Przyborów

Kombinacja Kroków Tanecznych
S (min.1),
1 praca przyboru ręka niedominującą ; 2 warianty ruchów ; 1 fundamentalna praca przyboru
Wartość: 0.30

Elementy Dynamiczne z Rotacją i rzutem                                                                                                                                                                                                                                                   R min. 1

Trudność Przyboru                                                                                                                                                                                                                                                                                   AD min. 1 Wartość: 0.30 lub/i 0,40


Trudność ciała: ćwiczenie musi zawierać Trudności z każdej grupy ruchu ciała
(min. 1 z każdej grupy: Skoki ^, Równowagi Τ, Rotacje δ).
Uczestnictwo
W zawodach maja prawo startu wszystkie zawodniczki urodzone 2001 i starsze posiadające klasę I lub mistrzowską. Klub ma prawo zgłosić nieograniczoną liczbę zawodniczek w zawodach indywidualnych i nieograniczoną liczbę drużyn w zawodach drużynowych.
Drużyna składa się z 2 zawodniczek.
Punktacja
-Indywidualne Mistrzostwa Polski
punktacja indywidualna w wieloboju (suma ocen z czterech układów)
oraz w 4 finałach (dla 8 najlepszych zawodniczek w poszczególnych przyborach)
-Drużynowe Mistrzostwa Polski
do punktacji drużynowej liczy się sumę ocen uzyskanych w wieloboju przez 2 najlepsze zawodniczki danej drużyny.
-Inne zawody indywidualne
punktacja w wieloboju (o ile nie określają inaczej odrębne przepisy).


JUNIORKI klasa I


Program 4 układy: z obręczą, piłką, maczugami i wstążką
Wymagania

Trudność (D) 8.00                                                                                                                                                                                                                                                                                  Trudności Ciała
BD min. 3 i maks. 7
skoordynowanych z Fundamentalnymi Grupami Technicznymi, specyficznymi dla każdego przyboru, i/lub elementami z pozostałych grup Technicznych Przyborów; min. 2 elementy ciała wraz z fundamentalnym technicznym elementem przyboru ręką niedominującą  (piłka, wstążka)

Kombinacja Kroków Tanecznych
S (min.2)
1 praca przyboru z ręką niedominującą ; 2 warianty ruchów ; 1 fundamentalna praca przyboru
Wartość: 0.30

Elementy Dynamiczne z Rotacją i rzutem                                                                                                                                                                                                                                        
R min. 1

Trudność Przyboru
AD bez min. i max. Wartość: 0.30 lub/i 0,40


Trudność ciała: ćwiczenie musi zawierać Trudności z każdej grupy ruchu ciała
(min. 1 element z każdej grupy): Skoki ^, Równowagi Τ, Rotacje δ).
Wartość następujących Trudności ciała (izolowanej lub Złożonej albo Mieszanej): 1.00 punkt maksimum. 
  
Uczestnictwo
W zawodach maja prawo startu wszystkie zawodniczki urodzone 2002 i młodsze (15,14 i 13 lat) posiadające klasę II lub pierwszą. Klub ma prawo zgłosić nieograniczoną liczbę zawodniczek w zawodach indywidualnych i nieograniczoną liczbę drużyn w zawodach drużynowych. Drużyna składa się z 3 zawodniczek (zawodniczka może wystąpić maksymalnie w trzech finałach w konkurencjach, w których zajęła najwyższe miejsce. W przypadku zajęcia przez zawodniczkę takiego samego miejsca w więcej niż dwóch układach o wyborze finału decyduje wyższa ocena otrzymana za układ).  
Punktacja
-Indywidualne Mistrzostwa Polski
punktacja indywidualna w wieloboju (suma ocen z czterech układów)
oraz w 4 finałach (dla 8 najlepszych zawodniczek w poszczególnych przyborach) Zawodniczka może wystąpić maksymalnie w 3 finałach w konkurencjach, w których zajęła najwyższe miejsce. W przypadku zajęcia przez zawodniczkę takiego samego miejsca w więcej niż dwóch układach o wyborze finału decyduje wyższa ocena otrzymana za układ.
-Drużynowe Mistrzostwa Polski
do punktacji drużynowej liczy się sumę ocen uzyskanych w wieloboju przez 3 najlepsze zawodniczki danej drużyny.
-Zawody Ogólnopolskie Juniorek                                                                                                                                                                                                                                                                             Każdy Klub może zgłosić maksymalnie 4 zawodniczki. Na zawodach zostanie wprowadzona dodatkowa punktacja za miejsce w wieloboju. Najlepsze 3 zawodniczki spoza Kadry juniorek na podstawie startu w dwóch edycjach ww zawodów otrzymają prawo startu w konkursie I edycji Pucharu Polski Juniorek 2017.                                                                                                                                                                                  - Inne zawody indywidualne
punktacja w wieloboju (o ile nie określają inaczej odrębne przepisy).JUNIORKI klasa II


Program 4 układy: ze skakanką, obręczą, piłką i maczugami
Wymagania

Trudność ( D) 8.00 punktów maksimum w układzie z przyborem ; 6,50 w układzie tanecznym                                                                                                                                                     Trudności Ciała
BD min. 3 i maks. 7
skoordynowanych z Fundamentalnymi Grupami Technicznymi, specyficznymi dla każdego przyboru, i/lub elementami z pozostałych grup Technicznych Przyborów ; min. 2 elementy wraz z fundamentalnym technicznym elementem przyboru ręka niedominującą (piłka)

Kombinacja Kroków Tanecznych
S (min.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 praca przyboru ręką niedominującą ; 2 warianty ruchów ; 1 fundamentalna praca przyboru
Wartość: 0.30

Elementy Dynamiczne z Rotacją i rzutem
R min. 1

       Trudność Przyboru
       AD bez min. i max.  Wartość: 0.30 lub/i 0,40


Trudność ciała: ćwiczenie musi zawierać Trudności z każdej grupy ruchu ciała
(min. 1 element z każdej grupy): Skoki ^, Równowagi Τ, Rotacje δ).
  
Uczestnictwo
W zawodach maja prawo startu wszystkie zawodniczki urodzone 2005 i młodsze posiadające klasę II lub III. Klub ma prawo zgłosić nieograniczoną liczbę zawodniczek, a tym samym drużyn tylko w eliminacjach do OOM.
Drużyna składa się z 3 zawodniczek (zawodniczka może wystąpić maksymalnie w trzech finałach w konkurencjach, w których zajęła najwyższe miejsce. W przypadku zajęcia przez zawodniczkę takiego samego miejsca w więcej niż dwóch układach o wyborze finału decyduje wyższa ocena otrzymana za układ).  
Punktacja
-Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
punktacja indywidualna w wieloboju (suma ocen z czterech układów)
oraz w 4 finałach (zawodniczka może wystąpić maksymalnie w dwóch finałach w konkurencjach, w których zajęła najwyższe miejsce. W przypadku zajęcia przez zawodniczkę takiego samego miejsca w więcej niż w dwóch układach o wyborze finału decyduje wyższa ocena otrzymana za układ)
-Drużynowe Mistrzostwa Polski
do punktacji drużynowej liczy się sumę ocen uzyskanych w wieloboju przez 3 najlepsze zawodniczki danej drużyny.
-Inne zawody indywidualne
punktacja w wieloboju (o ile nie określają inaczej odrębne przepisy). W układzie tanecznym można dodatkowo wykorzystać muzykę z głosem i słowami 


 

JUNIORKI MŁODSZE klasa III

Program 3 układy: taneczny, ze skakanką i z obręczą
Wymagania

Trudność ( D) 6.50 punktów maksimum w układzie z przyborem ; 5,50 w układzie tanecznym                                                                                                                                                     Trudności Ciała
BD min. 3 i maks. 7
skoordynowanych z Fundamentalnymi Grupami Technicznymi, specyficznymi dla każdego przyboru, i/lub elementami z pozostałych grup Technicznych Przyborów ; min. 1 element wraz z fundamentalnym technicznym elementem przyboru ręka niedominującą w piłce

Kombinacja Kroków Tanecznych
S koordynowanych z Fundamentalnymi Grupami Technicznymi, specyficznymi dla każdego przyboru i elementami z pozostałych grup Technicznych Przyborów ; min. 2 dla układu z przyborem (min.3) dla układu tanecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Wartość: 0.30

Elementy Dynamiczne z Rotacją i rzutem
R max 3

       Trudność Przyboru
       AD Wartość: 0.30 lub/i 0,40

Dopuszcza się wykorzystanie podkładu muzycznego z głosem i słowami maksymalnie w dwóch układach
Trudność ciała: ćwiczenie musi zawierać Trudności z każdej grupy ruchu ciała
(min. 1): Skoki ^, Równowagi Τ, Rotacje δ).
  
Uczestnictwo
W zawodach maja prawo startu wszystkie zawodniczki urodzone 2007 i młodsze posiadające klasę młodzieżową. Klub ma prawo zgłosić nieograniczoną liczbę zawodniczek, a tym samym drużyn tylko w eliminacjach do OOM.

Punktacja
-Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
punktacja indywidualna w wieloboju (suma ocen z trzech układów)
oraz w 3 finałach (zawodniczka może wystąpić maksymalnie w dwóch finałach w konkurencjach, w których zajęła najwyższe miejsce. W przypadku zajęcia przez zawodniczkę takiego samego miejsca w więcej niż w dwóch układach o wyborze finału decyduje wyższa ocena otrzymana za układ)
-Drużynowe Mistrzostwa Polski
do punktacji drużynowej liczy się sumę ocen uzyskanych w wieloboju przez 3 najlepsze zawodniczki danej drużyny.
-Inne zawody indywidualne
punktacja w wieloboju (o ile nie określają inaczej odrębne przepisy).

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MŁODZICZKI

Program 3 układy: taneczny, ze skakanką i z obręczą
Wymagania

Trudność ( D) 6.50 punktów                                                                                                                                                                                                                                                           Trudności Ciała
BD min. 3 i maks. 7
skoordynowanych z Fundamentalnymi Grupami Technicznymi, specyficznymi dla każdego przyboru, i/lub elementami z pozostałych grup Technicznych Przyborów

Kombinacja Kroków Tanecznych
S koordynowanych z Fundamentalnymi Grupami Technicznymi, specyficznymi dla każdego przyboru i elementami z pozostałych grup Technicznych Przyborów ; min. 2 dla układu z przyborem (min.3) dla układu tanecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Wartość: 0.30

Elementy Dynamiczne z Rotacją i rzutem
R max 3   Dopuszcza się wykonanie 1 rotacji pod przyborem w locie

       Trudność Przyboru
       AD Wartość: 0.30 lub/i 0,40 oraz max. 3 AD o wartości 0,1 spełniające kryteria pracy przyboru


Trudność ciała: ćwiczenie musi zawierać Trudności z każdej grupy ruchu ciała
(min. 1): Skoki ^, Równowagi Τ, Rotacje δ).
Dopuszcza się wykorzystanie podkładu muzycznego z głosem i słowami maksymalnie w dwóch układach. Czas trwania układu 1:00 - 1:30. W układzie tanecznym wprowadza się możliwość użycia maksimum 3 R (rotacje ciała bez przyboru) złożonych minimum z dwóch i maksimum z trzech rotacji połączonych ze zmiana poziomu i/lub ciała na zasadach obowiązujących w przyborze (np. R3 ZZ = 0,5 lub R2 Z = 0,3) Nie wolno wykonywać R w Kombinacji Kroków Tanecznych.
Uczestnictwo
W zawodach maja prawo startu wszystkie zawodniczki urodzone 2008 i młodsze. Zawodniczka nie musi posiadać klasy sportowej. Klub ma prawo zgłosić nieograniczoną liczbę zawodniczek.

Punktacja
-punktacja indywidualna w wieloboju (suma ocen z trzech układów)
oraz w 3 finałach (dla 4 najlepszych zawodniczek w poszczególnych przyborach) Zawodniczka może wystąpić maksymalnie w dwóch finałach i tylko tych układów, w których zajęła najwyższe miejsce. W przypadku zajęcia przez zawodniczkę takiego samego miejsca w więcej niż w dwóch układach o wyborze finału decyduje wyższa ocena otrzymana za układ)
Punktacja do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży: dwie najwyżej punktowane konkurencje / wielobój i finał lub dwa finały/

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wymiary 
  przyborów

Klasa młodzieżowa i klasa III 
 -­‐ bez pomiaru  


klasa II 
obręcz średnica wewnętrzna min.75 cm 
piłka średnica min. 16 cm 
maczugi długość min. 40cm 
wstążka długość min. 5 m 


klasa I 
wymiary przyborów jak w klasie mistrzowskiej z wyjątkiem długości wstążki 
– 5 m. minimum 
   
seniorki 
obręcz średnica wewnętrzna 80-­‐90 cm ciężar min. 300 g 
piłka średnica 18-­‐20 cm ciężar min 400 g 
maczugi długość 40-­‐50 cm ciężar każdej min. 150 g 
   
  

Mapa - gdzie trenujemy?

Logowanie