Menu główne

Regulamin Klubu

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ‘Widzew’ Łódź’ działa jako stowarzyszenie w oparciu  o statut i niniejszy regulamin.
Klub jest zarejestrowany w Polskim Związku Gimnastycznym, w departamencie Uczniowskich Klubów Sportowych przy Prezydencie m. Łodzi oraz w Łódzkiej Federacji Sportu.

CELEM KLUBU JEST :
kształtowanie i doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej dzieci  w wieku przedszkolnym i szkolnym na poziomie rekreacyjnym.
szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu gimnastyki artystycznej na poziomie wyczynowym.
Propagowanie zdrowego, aktywnego trybu życia i nienagannej postawy poprzez systematyczne uczestnictwo w zajęciach sportowych.

WARUNKI PRZYNALEŻNOŚCI DO KLUBU

 • złożenie deklaracji o chęci przynależności do klubu ‘Widzew’ Łódź.
 • posiadanie ważnych badań lekarskich, zezwalających na uczestnictwo w zajęciach rekreacyjno-sportowych.
 • opłacanie składek członkowskich / grupa wyczynowa /.
 • co miesięczna opłata za zajęcia / grupa rekreacyjna /.
 • zapoznanie się  i przestrzeganie  niniejszego regulaminu.

SZKOLONE GRUPY

 • grupa dzieci w wieku 4-5 lat
 • grupa dzieci w wieku 6-7 lat
 • grupa dzieci w wieku 8-12 latki
 • grupa wyczynowa początkująca / dzieci w wieku 6 -9 lat/
 • grupa wyczynowa zaawansowana / dzieci 9 lat i starsze /
 • Grupa rekreacyjna liczy max. 10 – 18 dzieci

  Podział na grupy ustalany jest na podstawie :
 • wieku dziecka
 • ogólnej sprawności psychofizycznej
 • predyspozycji do uprawiania  gimnastyki artystycznej.

OGÓLNY ZAKRES ĆWICZEŃ PRZEWIDZIANY DLA GRUPY REKREACYJNEJ :

 • doskonalenia ogólnej sprawności fizycznej poprawiającej siłę mięśni, gibkość, skoczność, zwinność, szybkość, wytrzymałość oraz koordynacje ruchową w formie ścisłej i zabawowej.
 • ćwiczenia korygujące sylwetkę i kształtujące poprawną postawę ciała /gimnastyka korekcyjna/.
 • ćwiczenia akrobatyczne
 • ćwiczenia utaneczniające /taniec jazzowy, hip-hop, towarzyski, baletowy, ludowy /.
 • ćwiczenia z zakresu gimnastyki artystycznej ze skakanką, obręczą, piłką, wstążką
 • nauka i doskonalenie zespołowych lub indywidualnych pokazów taneczno-gimnastycznych.

Termin zajęć dla grupy rekreacyjnej – 2 razy w tygodniu po 60 minut.
Klub organizuje obozy sportowe rekreacyjne dla chętnych dzieci w okresie wakacyjnym.
BADANIA LEKARSKIE  / niezbędny dokument /
Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału dziecka  w zajęciach rekreacyjno-sportowych / lekarz pierwszego kontaktu /. Dokument prosimy okazać najpóźniej do 2 tygodni od zapisu dziecka na zajęcia.

WARUNKI PRZYJĘCIA DZIECKA DO GRUPY WYCZYNOWEJ / POCZĄTKUJĄCEJ / :

 • wiek dziecka : 6-8 lat
 • szczupła, proporcjonalna sylwetka ciała
 • ponadprzeciętna gibkość ciała oraz koordynacja ruchu.
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania gimnastyki artystycznej.
 • systematyczny, aktywny udział dziecka w zajęciach grupy rekreacyjnej
 • brak zaległości w opłatach za uczestnictwo dziecka w zajęciach rekreacyjnych.
 • zgoda rodziców na wyczynowe uprawianie przez dziecko gimnastyki artystycznej.

Dzieci, które zostaną zakwalifikowane do grupy wyczynowej początkującej uczestniczą w zajęciach szkoleniowych 3-5 razy w tygodniu w zależności od cyklu szkoleniowego. Opłata miesięczna za udział w zajęciach nie ulega zmianie. Dziewczynkom, które nie posiadają wymaganych umiejętności, smukłej sylwetki /niezbędnej w gimnastyce/, będące w przedziale wiekowym 9-12 lat lub które nie chcą wyczynowo uprawiać gimnastyki artystycznej proponujemy uczestnictwo w zajęciach rekreacyjnych, prowadzonych przez nasz klub.
BADANIA LEKARSKIE  / niezbędny dokument /
Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału dziecka  w zajęciach rekreacyjno-sportowych / lekarz pierwszego kontaktu /. Dokument prosimy okazać najpóźniej
do 2 tygodni od zapisu dziecka na zajęcia.

FINANSE

Wpisowe / opłata jednorazowa / - 50 zł
Wypełniając i podpisując deklarację zobowiązują się Państwo do uiszczania  miesięcznej składki. Miesięczne opłaty wynoszą :

 • Grupa rekreacyjna – 120 zł za miesiąc / 1 dziecko /
 • Grupa rekreacyjna – 180 zł za miesiąc / rodzeństwo - 2 i więcej dzieci /
 • Grupa rekreacyjna –  80 zł za miesiąc / 1 dziecko, zajęcia 1 x w tygodniu /
 • Grupa rekreacyjna –  120 zł za miesiąc / rodzeństwo, zajęcia 1 x w tygodniu /
 • Grupa wyczynowa początkująca – 120 zł za miesiąc / 1 dziecko /
 • Grupa wyczynowa zaawansowana – 70 zł za miesiąc / 1 dziecko /

Opłaty należy uregulować do 10 dnia danego miesiąca w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8
przy ul. Czernika 1/3  podczas trwania zajęć.

 • Nieobecność dziecka na zajęciach przez co najmniej miesiąc lub zaleganie z opłatą, bez powiadomienia będzie powodem skreślenia dziecka z listy uczestników zajęć.
 • W przypadku tymczasowego braku możliwości uiszczenia składki istnieje możliwość odroczenia opłat, tak by dziecko mimo wszystko mogło uczestniczyć nieprzerwanie w zajęciach sportowych. Taka sytuacja powinna być  jak najszybciej zgłoszona drogą e-mailową na adres klubu:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie do kierownika sekcji gimnastycznej.
  W drodze wyjątku, decyzją Zarządu klubu termin spłaty może być odroczony  lub zaległość anulowana.
 • Nieobecność dziecka na poszczególnych zajęciach nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
  Całkowite zwolnienie z miesięcznej opłaty może być rozpatrzone w przypadku minimum 4- tygodniowej nieobecności dziecka na zajęciach.

Jest możliwość odrobienia max.2 zaległych zajęć w wolnych, wybranych przez rodziców terminach.
O całkowitej rezygnacji z zajęć należy powiadomić trenera prowadzącego lub wysłać powiadomienie do klubu drogą e-mailową na adres klubu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH  I SPRAWY ORGANIZACYJNE :

 • systematyczny i aktywny udział w zajęciach i wykonywanie poleceń trenera.
 • punktualne przybywanie na zajęcia / 10 minut przed zajęciami rozwijamy maty gimnastyczne i przygotowujemy salę do treningu /.
 • posiadanie czystego, schludnego stroju sportowego, przylegającego do ciała / koszulka lub kostium gimnastyczny, getry, skarpetki / oraz upięte włosy.
 • informujemy trenera o ewentualnych problemach zdrowotnych dziecka.
 • dziecko musi uzyskać każdorazowo zgodę trenera na opuszczenie miejsca realizacji zajęć.
 • należy zachować porządek na obiekcie sportowym.
 • należy dbać o powierzony sprzęt sportowy.
 • przestrzegać zasady bezpieczeństwa /np. zakaz wchodzenia na drabinki pod nieobecność trenera/               
 • dzieci opuszczają zajęcia tylko pod opieką osoby uprawnionej.
 • po zakończonych zajęciach dziecko pozostaje w sali gimnastycznej pod opieką kadry szkoleniowej do momentu przybycia osoby uprawnionej do odbioru .
 • prosimy rodziców, opiekunów aby podczas trwania zajęć przebywali poza salą gimnastyczną, co z pewnością wpłynie pozytywnie na lepszą koncentrację dzieci i ułatwi trenerowi realizację programu szkolenia. Umożliwiamy 2 razy w miesiącu obserwację zajęć szkoleniowych /terminy do ustalenia/ oraz zapraszamy na pokazy, imprezy okolicznościowe z udziałem Państwa dzieci.
 • Każdy uczestnik klubu zobowiązany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia NWW.
 • Uwaga : za rzeczy pozostawione w szatni podczas prowadzonych zajęć klub nie odpowiada.

KOŃCOWE POSTANOWIENIA -  MUKS WIDZEW ŁÓDŹ

 • Klub sportowy ma obowiązek zagwarantować bezpieczne miejsce prowadzenia zajęć.
 • Zapewnić wykwalifikowaną kadrę  trenerską lub instruktorską.
 • Zapewnić nienaganną opiekę nad dziećmi podczas zajęć.
 • Wszelkie propozycje zmiany Regulaminu będą ustalane podczas zebrania Zarządu MUKS Widzew Łódź.
 • Rodzice mają prawo wystąpić do Zarządu z prośbą o wyjaśnienie kwestii spornych bądź niejasnych.
 • Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Klubu.


Kierownik  sekcji gimnastyki artystycznej
                                                                                                                           MUKS WIDZEW ŁÓDŹ
                                                                                                                    MGR BEATA PISARKIEWICZ

Mapa - gdzie trenujemy?

Logowanie